Gebruikersonderzoek

Weet jij écht hoe jouw online bezoekers je website ervaren?

Veel bedrijven zeggen dat ze klantgericht zijn. Maar is jouw website dat ook? Met gebruikersonderzoek kom je daar achter. Weet jij bijvoorbeeld welke taken jouw gebruikers op je website willen uitvoeren? En waar ze vast lopen of verward raken? Geen idee? Dan ben je echt niet de enige. Het is dan extra belangrijk om deze eens een keer te testen met respondenten.

Het is altijd verrassend hoeveel nieuwe inzichten dat op levert. Dit kan met een gebruikersonderzoek. Realiseer daarom een excellente user experience voor je website met gebruikersonderzoek.

Gebruikersonderzoek Website gebruikers lopen regelmatig vast en raken gefrustreerd

Met gebruikersonderzoek zet je de gebruikers van jouw website centraal

Het één-op-één testen met gebruikers is een beproefde methode om je website gebruiksvriendelijker te maken. Deze vorm van kwalitatief onderzoek wordt ook wel usability testing genoemd en is gericht op de duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. Je kunt dit zowel op bestaande websites toepassen als op prototypes van nieuw websites of digitale producten. Je zult versteld staan van de inzichten die je vergaart en de concrete ideeën die het oplevert om verbeteringen door te voeren.

Gebruikersonderzoek vervangt onze aannames door harde data

In alles wat we doen nemen we onze eigen perceptie als uitgangspunt, dat is menselijk. Hierdoor denken we vaak dat we wel kunnen inschatten en voorspellen hoe gebruikers onze website of product ervaren. Daar komt nog eens bij dat we een hyperfocus hebben op de dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. Ons vak bijvoorbeeld of het bedrijf, merk, product of website waar we dagelijks mee te maken hebben.

Dit alles zorgt ervoor dat we – per definitie – niet meer de blik en de ervaring van een argeloze bezoeker van onze website of gebruiker van ons product hebben. Het is daardoor lastig om zelf te beoordelen hoe gebruiksvriendelijk of klantgericht deze is.

Want tijdens usability tests blijkt vaak dat bezoekers vastlopen in het uitvoeren van hun taken. Ze begrijpen jouw vakjargon niet of de user interface is onduidelijk. Uiteindelijk kan dat leiden tot ontevredenheid of zelfs afhaken, terwijl je als eigenaar van de website geen inzicht hebt in waarom dat gebeurt.

Van gebruikersonderzoek naar optimalisatie website in 7 stappen

1. Doel van het gebruikersonderzoek?

Wat wil je onderzoeken? Een goed uitgangspunt is om te beginnen met de belangrijkste gebruikersprocessen en -taken op je website.

2. Testscenario schrijven

Dit is het script voor het gebruikersonderzoek.

3. Respondenten werven voor gebruikersonderzoek

Vijf tot acht testpersonen die tot de doelgroep van jouw website behoren.

4. Uitvoeren gebruikersonderzoek

Individuele sessies waarbij respondenten een aantal online taken uitvoeren.

5. Registreren bevindingen en conclusies trekken

Signaleren van de belangrijkste knelpunten in de gebruikersprocessen en -taken.

6. Optimaliseren website

Wegnemen van de knelpunten en/of nieuwe onderdelen toevoegen.

7. Blijf onderzoeken en verbeteren, ook na het gebruikersonderzoek

Het is goed om gebruikersvalidatie te blijven herhalen. De verbetermogelijkheden zijn nog niet uitgeput en op structurele basis je gebruikers bij productontwikkeling betrekken leidt tot succes.

Nethead heeft jarenlange ervaring met het initiëren en uitvoeren van gebruikersonderzoek en zet deze kennis graag in voor jouw vraagstuk. Neem contact op, ook voor meer informatie.

Wat kost gebruikersonderzoek?

Usability testing (opzetten, uitvoeren en conclusietrekking) € 1.900
User interviews (opzetten, uitvoeren en conclusietrekking) € 1.520
Online uitvraag (opzetten, uitvoeren en conclusietrekking) € 1.140

Case studies Gebruikersonderzoek

Bosch Car Service

Bosch Car Service inzicht geven in de user journey en (de)motivators van garagehouders bij het onderdelen zoeken en bestellen

Maandag

Uitwerken digitaal concept voor een nieuwe propositie van dit detacheringsbedrijf