Het verschil tussen conversie optimalisatie en UX design

Het verschil tussen conversie optimalisatie en UX design

Kun jij je nog herinneren hoe krakkemikkig de gebruikerservaring van veel webshops, pakweg 10 a 15 jaar geleden, was?
Dat is inmiddels aardig veranderd. Door met name de grote spelers in het huidige e-commerce landschap beginnen online consumenten steeds hogere eisen te stellen aan webshops. Online verkopers als Bol.com, Coolblue, Zalando en Amazon zetten de trend door online steeds beter op hun klanten in te spelen.

De kleinere minder bekende webshops hebben dan vaak wel het voordeel dat ze in een niche opereren. Maar dat neemt niet weg dat zij door de snel veranderende consumentenverwachting hard moeten werken om hun online kopers tevreden te houden.

UX design en conversie optimalisatie zijn dan nuttige werkmethodes om je online verkoop en leadgeneratie een boost te geven. En om daarnaast initiële kopers naar blije terugkerende online klanten te transformeren. Maar wat is nou het verschil tussen deze 2 disciplines en wat hebben ze met elkaar gemeen?

Wat is conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie – ook wel afgekort tot CRO – is het doelgericht toewerken naar meer online leads en verkopen. Dit wordt uitgedrukt in een conversieratio, een kengetal waarmee je dit meet. De basis van CRO is harde data. Deze worden vergaard via online analysetools, A/B testing, gebruikersonderzoek of een UX-scan.

Wat is UX design?

UX design gaat in essentie over menselijk gedrag en de vertaling daarvan naar nieuwe of bestaande websites en producten. User experience design is een iteratief proces dat zich richt op het ontwerpen van gebruikerservaringen. Door gebruikers te betrekken bij het ontwerpproces van een website of product kun je deze optimaal op ze afstemmen. Gebruikersonderzoek en gebruikersvalidatie met prototypes zijn middelen die hierbij toegepast worden.

Wat zijn de verschillen tussen conversie optimalisatie en UX design?

Focus
De focus van conversie optimalisatie ligt op de verbetering van de online verkoop en leadgeneratie. CRO heeft als doel om websitebezoekers in klanten om te zetten.

UX design heeft een bredere scope en focust op tevreden gebruikers. Optimalisatie van online verkoopfunnels kan zeker onder UX design vallen. Maar vaak valt dit binnen het bredere aandachtsgebied usability. Dit is de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale gebruikersprocessen, zowel van bestaande klanten als van potentiële klanten. Bij die laatste groep ligt de nadruk vaak op CRO. Een andere belangrijk aspect aan UX design is desirability. De wenselijkheid van een digitaal product bepaalt in hoge mate de levensvatbaarheid. Desirability heeft raakvlakken met marketing en productontwikkeling.

Korte en lange termijn
Conversie optimalisatie is in de basis kortetermijngericht. Als de websitebezoeker eenmaal de online transactie heeft gedaan dan is de kous af. Ik stel het een beetje gechargeerd maar van oudsher was dat de scope van de CRO specialist. Hij wordt immers op conversiepercentage afgerekend.
UX design kijkt wat verder dan alleen het conversiepunt en is meer op de middellange en lange termijn gericht. Want bezoekers die klant geworden zijn moeten tevreden terugkerende gebruikers van website of digitaal product worden. En het gebeurt in de praktijk niet altijd maar UX design zou ook verder moeten kijken dan alleen de website. Ook andere touchpoints in de customer journey kleuren namelijk de gebruikerservaring in.

Bestaande en nieuwe websites of digitale producten
Conversie optimalisatie wordt toegepast op bestaande webshops en websites. UX design kun je ook inzetten om bestaande gebruikersprocessen te optimaliseren, maar daarnaast wordt het ook veel toegepast bij nieuwe websites of digitale producten.

Moment van inzet
En gaat het bij conversie optimalisatie bijna altijd om iets dat achteraf wordt toegevoegd,
UX design wordt juist vaak al in een vroeg stadium, tijdens het ontwikkelproces, ingeschakeld.

Wat zijn de overeenkomsten tussen conversie optimalisatie en UX design?

CRO en UX design hebben eigenlijk ook heel veel gemeen. Bij het verbeteren van de gebruikerservaring cq. het optimaliseren van online gebruikersprocessen snijdt het mes aan twee kanten. Zowel conversieratio als de user hapiness ratio zullen stijgen.

En om tevreden klanten en gebruikers te krijgen zal er wel eerst geconverteerd moeten worden, dus CRO is een onmisbare vooruitgeschoven post van UX design.

CRO en UX design zijn allebei rationele inhoudelijke op data gebaseerde disciplines. Analyse en onderzoek vormen de basis voor beiden.

Verschillen tussen CRO en UX design

Conversie optimalisatie UX design
Hoge conversie Goede gebruikerservaring
Transformeren bezoeker naar klant Transformeren van klant naar tevreden gebruiker
Focus op korte termijn Focus op middellange en lange termijn
Bestaande website/webshop Ook nieuwe websites/producten
Wordt toegepast achteraf Staat aan de basis van ontwikkelproces
Kwantiatief onderzoek/data Kwalitatieve onderzoek/data

Leuk dat je mijn blog gelezen hebt. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik zou graag mijn blog beter willen maken. Dus als je een aanvulling of een opmerking hebt hoor ik het graag!

Je kunt hieronder een reactie posten of mij een mailtje sturen (contact).
Thanks!

Laat een reactie achter