Bosch Car Service

Door Nethead uitgevoerd:

Uitdaging

Vergaar inzichten over gedrag en (de)motivators van garagehouders bij het zoeken naar en bestellen van auto onderdelen.

Bosch Car Service heeft kwalitatief inzicht in zijn doelgroep nodig om nieuwe digitale producten en diensten te ontwikkelen. Voor de Nederlandse markt heb ik een gebruikersonderzoek uitgevoerd (in opdracht van IXDS München). Door een aantal garagehouders, bedrijfsleiders en monteurs op locatie te interviewen kunnen we de user journey van het zoeken en bestellen van onderdelen vastleggen.

UX design proces

1

Testplan en -scenario

IXDS, het bureau dat deze opdracht voor Bosch uitvoert, heeft al afspraken gemaakt met respondenten bij autogarages door heel het land. Ook is er al een plan met daarin de vragen die we beantwoord willen krijgen.

2

Uitvoering gebruikersonderzoek

Samen met een assistent researcher van IXDS en iemand van Bosch Carservice bezoeken we alle adressen. Hier doe ik telkens een user interview van gemiddeld anderhalf uur. Ik krijg inzicht in de werkprocessen, de handelingen, gewoontes en de overtuigingen. Ook de frustraties en de motivators komen aan bod. Hoewel we er niet zijn om de webshop of andere digitale middelen van Bosch Carservice te onderzoeken is er aan het eind van het interview wel ruimte voor respondenten om daarop te reflecteren.

3

Inzichten verzamelen en delen

Na een week user interviews afnemen is een diepgaand inzicht ontstaan. We weten nu hoe de doelgroep onderdelen zoekt en bestelt. We weten wat ze daarbij belangrijk vinden en we weten wat daarin nog beter zou kunnen. Dit helpt bij Bosch Carservice in het maken van de juiste keuzes bij de ontwikkeling van digitale producten en diensten.

UI designs

Bosch Car Service homepage (UI design niet door Nethead)

Meer weten?

Stuur me een e-mail: david@nethead.nl