Gebruikersonderzoek

Weet jij écht wat je bezoekers op je website komen doen?

Veel bedrijven zeggen dat ze klantgericht zijn. Maar is jouw website dat ook? Weet jij hoe jouw bezoekers deze ervaren? En waar ze vast lopen of verward raken?
Geen idee? Dan ben je echt niet de enige. Het is dan extra belangrijk om deze eens een keer te testen. Ik vind het altijd verrassend hoeveel nieuwe inzichten dat op levert.

Waarom is gebruikersonderzoek zo belangrijk?

Omdat jij elke dag bovenop je eigen business en website staat heb je niet meer de frisse blik van een argeloze websitebezoeker. Het is daardoor lastig om zelf te beoordelen hoe gebruiksvriendelijk of klantgericht je website is.

Want in de praktijk blijkt vaak dat bezoekers jouw vakjargon niet kennen. Of dat ze vast lopen in het uitvoeren van een online taak. Uiteindelijk kan dat leiden tot ontevredenheid of zelfs afhaken, terwijl je als eigenaar van de website geen inzicht hebt in waarom dat gebeurt.

Gebruikersonderzoek is een makkelijke manier om deze bottlenecks bloot te leggen en je website gebruiksvriendelijker te maken.

Wat krijg je en wat kost het?

  • Vaststellen doel
  • Schrijven testscenario
  • Selectie respondenten
  • Uitvoering gebruikersonderzoek
  • Rapportering en bespreking conclusies
  • Remote gebruikersonderzoek € 495,-*
  • Gebruikersonderzoek op fysieke locatie € 995,-*

* Excl. beloning respondenten, gebaseerd op onderzoek met 5 respondenten