Gebruikersonderzoek

Weet jij écht wat je bezoekers op je website komen doen?

Veel bedrijven zeggen dat ze klantgericht zijn. Maar is jouw website dat ook? Weet jij hoe jouw bezoekers deze ervaren? En waar ze vast lopen of verward raken?

Geen idee? Dan ben je echt niet de enige. Het is dan extra belangrijk om deze eens een keer te testen. Ik vind het altijd verrassend hoeveel nieuwe inzichten dat op levert.

 

Zet de bezoeker van je website centraal, start met gebruikersvalidatie

Het één-op-één testen met gebruikers is een beproefde methode om je website gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt dit zowel op bestaande websites als op prototypes van nieuw websites of digitale producten toepassen. Je zult versteld staan van de inzichten die je vergaart.

Waarom gebruikersonderzoek zo belangrijk is

We zijn geneigd om onze eigen perceptie als algemeen gangbaar te beschouwen. Daardoor denken we vaak dat we wel kunnen inschatten en voorspellen hoe gebruikers onze website of product ervaren. Daar komt nog eens bij dat we elke dag bovenop ons bedrijf, merk, product en website staan.

Dit alles zorgt ervoor dat we – per definitie – niet meer de blik en de ervaring van een argeloze bezoeker van onze website of gebruiker van ons product hebben. Het is daardoor lastig om zelf te beoordelen hoe gebruiksvriendelijk of klantgericht deze is.

Want tijdens usability tests blijkt vaak dat bezoekers vastlopen in het uitvoeren van hun taken. Ze begrijpen jouw vakjargon niet of de user interface is onduidelijk. Uiteindelijk kan dat leiden tot ontevredenheid of zelfs afhaken, terwijl je als eigenaar van de website geen inzicht hebt in waarom dat gebeurt.

In 7 stappen van gebruikersonderzoek naar optimalisatie website

1. Doel van het gebruikersonderzoek?
Wat wil je onderzoeken? Een goed uitgangspunt is om te beginnen met de belangrijkste gebruikersprocessen op je website.

2. Testscenario schrijven
Dit is het script voor het gebruikersonderzoek.

3. Respondenten werven
Vijf tot acht testpersonen die tot de doelgroep van jouw website behoren.

4. Uitvoeren gebruikersonderzoek
Individuele sessies waarbij respondenten een aantal online taken uitvoeren.

5. Registreren bevindingen en conclusies trekken
Signaleren van de belangrijkste knelpunten in de gebruikersprocessen.

6. Optimaliseren website
Wegnemen van de knelpunten en/of nieuwe onderdelen toevoegen.

7. Blijf onderzoeken en verbeteren
Het is goed om gebruikersvalidatie te blijven herhalen. De verbetermogelijkheden zijn nog niet uitgeput en op structurele basis je gebruikers bij productontwikkeling betrekken leidt tot succes.

Bij alle stappen ben ik graag betrokken en bij stap 1 t/m 5 zal ik het voortouw nemen.

Showcases gebruikersonderzoek