Gebruikersonderzoek

Weet jij écht hoe jouw online bezoekers je website ervaren?

Veel bedrijven zeggen dat ze klantgericht zijn. Maar is jouw website dat ook? Met gebruikersonderzoek kom je daarachter. Weet jij bijvoorbeeld welke taken jouw gebruikers op je website willen uitvoeren? En waar ze vast lopen of verward raken? Geen idee? Dan ben je echt niet de enige. Het is dan extra belangrijk om deze eens een keer te testen met een aantal respondenten. Het is altijd verrassend hoeveel nieuwe inzichten dat op levert. Dit kan met een gebruikersonderzoek. Realiseer daarom een excellente user experience voor je website met gebruikersonderzoek.

Gebruikersonderzoek

Website gebruikers lopen regelmatig vast en raken gefrustreerd

Met gebruikersonderzoek zet je de gebruikers van jouw website centraal

Het één-op-één testen met gebruikers is een beproefde methode om je website gebruiksvriendelijker te maken. Deze vorm van kwalitatief onderzoek wordt ook wel usability testing genoemd en is gericht op de duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. Je kunt dit zowel op bestaande websites toepassen als op prototypes van nieuw websites of digitale producten. Je zult versteld staan van de inzichten die je vergaart en de concrete ideeën die het oplevert om verbeteringen door te voeren.

Gebruikersonderzoek vervangt onze aannames door echte inzichten

In alles wat we doen nemen we onze eigen perceptie als uitgangspunt, dat is menselijk. Hierdoor denken we vaak dat we wel kunnen inschatten en voorspellen hoe gebruikers onze website of product ervaren. Daar komt nog eens bij dat we een hyperfocus hebben op de dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. Ons vak bijvoorbeeld of het bedrijf, merk, product of website waar we dagelijks mee te maken hebben.

Dit alles zorgt ervoor dat we – per definitie – niet meer de blik en de ervaring van een argeloze bezoeker van onze website of gebruiker van ons product hebben. Het is daardoor lastig om zelf te beoordelen hoe gebruiksvriendelijk of klantgericht deze is.

Want tijdens usability tests blijkt vaak dat bezoekers vastlopen in het uitvoeren van hun taken. Ze begrijpen jouw vakjargon niet of de user interface is onduidelijk. Uiteindelijk kan dat leiden tot ontevredenheid of zelfs afhaken, terwijl je als eigenaar van de website geen inzicht hebt in waarom dat gebeurt.

Met gebruikersvalidatie je website optimaliseren in 7 stappen

1. Doel van het gebruikersonderzoek?

Wat wil je onderzoeken? Een goed uitgangspunt is om te beginnen met de belangrijkste gebruikersprocessen en -taken op je website.

2. Testscenario schrijven

Dit is het script voor het gebruikersonderzoek.

3. Respondenten werven voor gebruikersonderzoek

Vijf tot acht testpersonen die tot de doelgroep van jouw website behoren.

4. Uitvoeren gebruikersonderzoek

Individuele sessies waarbij respondenten een aantal online taken uitvoeren.

5. Registreren bevindingen en conclusies trekken

Signaleren van de belangrijkste knelpunten in de gebruikersprocessen en -taken.

6. Optimaliseren website

Wegnemen van de knelpunten en/of nieuwe onderdelen toevoegen.

7. Blijf onderzoeken en verbeteren, ook na het gebruikersonderzoek

Het is goed om gebruikersvalidatie te blijven herhalen. De verbetermogelijkheden zijn nog niet uitgeput en op structurele basis je gebruikers bij productontwikkeling betrekken leidt tot succes.

Nethead heeft jarenlange ervaring met het initiëren en uitvoeren van gebruikersonderzoek en zet deze kennis graag in voor jouw vraagstuk. Neem contact op, ook voor meer informatie.

Hoe gebruikersonderzoek en data onderzoek zich verhouden

Gebruikersonderzoek en data onderzoek zijn twee verschillende benaderingen binnen UX research. Beiden spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van inzicht in verschillende aspecten van gebruikersgedrag, maar ze benaderen dit op verschillende manieren.

Gebruikersonderzoek richt zich op het begrijpen van de gebruikerservaring door middel van kwalitatieve methoden. Het doel is om diepgaande inzichten te verkrijgen in de behoeften, verwachtingen en gedragingen van individuele gebruikers. Methoden zoals interviews, observaties, en gebruikerstests leveren deze inzichten. Deze benadering is bijzonder waardevol in het ontwerpproces van (digitale) producten of websites, omdat het mij en mijn opdrachtgever in staat stelt om te ontdekken hoe gebruikers interacteren met digitale middelen en wat ze daadwerkelijk nodig hebben om happy users te zijn.

Data onderzoek richt zich op het verzamelen van meetbare gegevens en het analyseren van statistieken om patronen, trends en correlaties te ontdekken. Dit type onderzoek gebruikt online datatools zoals Google Analytics, online enquêtes en gestandaardiseerde vragenlijsten om gegevens van een groot aantal respondenten te verzamelen. Kwantitatieve methoden stellen onderzoekers en marketeers in staat om generaliseerbare conclusies te trekken over een gebruikersgroep.

Gebruikersonderzoek via Nethead

User interviews geven je inzicht in persoonlijke motivaties achter gebruikersgedrag

Het verschil tussen gebruikersonderzoek en data onderzoek

Het belangrijkste onderscheid tussen deze benaderingen ligt in de diepgang van de verkregen informatie en de schaal van toepassing. Gebruikersonderzoek, door zijn kwalitatieve aard, richt zich op individuele waarnemingen en houdt rekening met de context van gebruikerservaringen. Het legt de nadruk op de “waarom” achter het gedrag van gebruikers en biedt gedetailleerde, contextuele inzichten die nuttig zijn bij het verfijnen van designs.

Data (kwantitatief) onderzoek daarentegen is gericht op het verzamelen van gegevens op een schaal die generalisatie mogelijk maakt. Het stelt data analisten en marketeers in staat om bredere trends en patronen te identificeren die van toepassing zijn op een grotere populatie. Vertalen we dit naar online dan leveren tools zoals Google Analytics en Hotjar een goed inzicht in “wat” er op websites gebeurt. Ook bij het live testen van nieuwe ideeën voor conversie optimalisatie of nieuwe features (A/B testing) werkt het goed om terug te kunnen vallen op de statistische zekerheid van grote populaties.

In de praktijk worden gebruikersonderzoek en data onderzoek vaak gecombineerd om een totaalbeeld te verkrijgen. Door gebruik te maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, kunnen mijn opdrachtgever en ik diepe en uitgebreide kennis verwerven over de gebruikerservaring.

Showcases gebruikersonderzoek