UX design

UX design goed toegepast zorgt voor tevreden gebruikers van website of digitaal product

We kennen het allemaal uit eigen ervaring; websites of applicaties die onduidelijk, verwarrend of zelfs zo onbegrijpelijk of slecht functionerend zijn dat we gefrustreerd wegklikken. De gebruiksonvriendelijkheid waarmee gebruikers van digitale omgevingen te maken hebben is mede de reden geweest voor het ontstaan van UX design. Er is ook veel over geschreven, zoals bijvoorbeeld de 5 meestgemaakte fouten bij het design van websites.

Gelukkig komen we ook steeds vaker websites en apps tegen waar alles op z’n plek lijkt te vallen. Hier lijkt alles intuïtief te gaan. Je wordt bij het uitvoeren van je taken continu op het juiste moment van de juiste informatie en functies voorzien. Met een glimlach op je gezicht heb je gedaan wat je wilde doen en sluit je de website af. Er is dan duidelijk sprake van excellent uitgevoerd UX design.

Met een goed UX-design zorg je ervoor dat:

  • Je website/product makkelijk te gebruiken is;
  • Voor gebruikers alles duidelijk is en ze hun taken makkelijk kunnen uitvoeren;
  • Je je online doelen behaalt;
  • Je op de langere termijn voordeel behaalt want tevreden gebruikers betalen zich uit in nieuwe gebruikers;
  • Je medewerkers trots zijn op hun website en zich meer betrokken voelen;
  • Je beter in staat bent om nieuwe medewerkers te interesserenUX designer

Beeld: Kelly Sikkema

Als UX designer optimaliseert Nethead de gebruikerservaring van jouw online klanten en gebruikers. Ik realiseer me dat dit voor veel mensen nog steeds als abracadabra klinkt. Toch is UX design in wezen vrij eenvoudig uit te leggen; weet wat jouw online gebruikers nodig hebben om hun “probleem” of “uitdaging” op te lossen en biedt ze dat in een gebruiksvriendelijke vorm.

Je zult hiermee meer tevreden klanten werven. Klanten die ook nog eens vaker terugkomen en meer omzet bij je binnen brengen.

UX design voor nieuwe én bestaande websites of digitale producten

UX design kun je zowel op nieuwe als op bestaande websites en online producten toepassen. De meest ideale situatie voor mij is om vanaf de start al bij de ontwikkeling van een nieuwe digitale omgeving betrokken te zijn. Dan kan ik als advocaat van de gebruiker het centraal stellen van de gebruiker het meest effectief sturen. Ook kan ik dan de gebruikerservaring al in de basis van het product beïnvloeden. Vaak levert dat dan ook het beste UX resultaat op.
Maar ook bestaande websites of digitale producten kan ik optimaliseren voor gebruikers. Bijvoorbeeld door een UX-quickscan website te doen of door de bruikbaarheid te onderzoeken in de doelgroep. Dit levert nagenoeg altijd een gebruiksvriendelijkere en beter converterende website op.

Usability verbeteren

UX design kan op uitvoerend en strategisch niveau toegepast worden. Het meest tastbare en praktische niveau noem ik usability. Doel hiervan is om de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van digitale middelen te optimaliseren. Vaak gaat dit op basis van kwalitatief (gebruikersonderzoek, ook wel usability testing genoemd) en kwantitatief onderzoek. Denk bij die laatste aan data die uit online analyse wordt verkregen, bijvoorbeeld Google Analytics of Hotjar.

UX design als strategie

Voor veel merken wordt UX design een strategische noodzaak. Het centraal stellen van de gebruiker wordt onderdeel van de bedrijfsstrategie. Ver doorgevoerd User Centered Design (UCD) zorgt er voor dat gebruikers en klanten een goed en consistent product en service ervaren. Niet alleen op de website maar gedurende de gehele customer journey op elk punt waar ze contact hebben met het merk. Met name spelers die uit de online of digitaal begonnen zijn hebben vaak een flinke voorsprong op dit vlak.

Waarom UX design iets anders is dan het visuele design van je website

Ik maak soms nog wel mee dat UX design wordt verward met UI design of visual design. Dit laatste is het ontwerp van een mooie buitenkant, de grafische schil. UX design gaat echter over het begrijpen van gebruikersgedrag en de doorvertaling hiervan naar gebruiksvriendelijke websites en digitale producten. Eigenlijk is visual design een onderdeel van UX design want een aantrekkelijke en duidelijke user interface is een belangrijk onderdeel in het beïnvloeden van de gebruikerservaring.

UX design laten uitvoeren?

Beeld: Shuri Harel @Pexels

UX design en toegankelijkheid

Lange tijd is toegankelijkheid een ondergeschoven kindje geweest, iets dat vooral op de digitale omgevingen van de overheid werd toegepast. Maar met de volwassenwording van de digitale wereld en nieuwe regelgeving wordt accessibility steeds belangrijker. En in de wereld van UX design is toegankelijkheid een cruciaal aspect dat de inclusiviteit van digitale ervaringen bevordert. Door ontwerpelementen te optimaliseren voor diverse gebruikers, waaronder mensen met beperkingen, wordt een bredere en meer inclusieve doelgroep bereikt. Dit omvat het zorgvuldig overwegen van kleurcontrasten, het gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal, en het implementeren van navigatie die ook toegankelijk is voor gebruikers met hulpmiddelen zoals schermlezers. Een toegankelijk ontwerp verbetert niet alleen de gebruikservaring voor mensen met beperkingen, maar draagt ook bij aan een positieve reputatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van het merk of de organisatie. Kortom, toegankelijkheid in UX design is niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische beslissing die de impact van digitale producten vergroot.

Hoe UX design jouw digitale succes kan versnellen

Heb je nog niet eerder gewerkt met UX-designers? Dit is vaak een waardevolle aanvulling op een team dat sterk leunt op developers en business vertegenwoordigers. Een UX designer optimaliseert de gebruikerservaring en creërt intuïtieve interfaces. Hij/zij neemt het team mee in het perspectief van de gebruikers, uiteindelijk degene waar alle inspanningen voor bedoeld zijn. De designer kan prototypes en wireframes maken die als visuele blauwdruk dienen voor ontwikkelaars, waardoor een gemeenschappelijk begrip van de beoogde gebruikerservaring wordt bevorderd.

Door developers, business en UX nauw te laten samenwerken en ontwerpinzichten te delen kan de UX-designer de ontwikkelaars helpen bij het implementeren van gebruikersgerichte functies en het verminderen van frictie binnen de interface. Daarnaast kan de designer feedback verzamelen van eindgebruikers en deze informatie gebruiken om tussentijdse verbeteringen voor te stellen aan het ontwikkelingsteam. Kortom, de aanwezigheid van een UX-designer in een ontwikkelteam bevordert een holistische benadering en heeft grote voordelen. Toch kan de onbekendheid met het contracteren en implementeren van een freelance UX designer de uitvoering in de weg zitten.

Showcase UX design