Philip Voogt

Philip Voogt

Dagelijks ontvangen vele mensen een aangetekende e-mail. Ieder met een andere boodschap en belang.

Hoe deze flow door (on)ervaren ontvangers B2C/B2B wordt ervaren is een belangrijk onderdeel van het verzendproces en daarmee bepalend voor ons succes. David heeft met zijn scherpe kijk en designs hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dank David!

replies are closed