Jean-Pierre Joos

Jean-Pierre Joos

In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik zelden zo prettig een UX traject te hebben doorlopen als met David. Hij is inhoudelijk erg sterk en zijn werkwijze is een overzichtelijk pad: inhoud van de probleemstelling doorgronden, kennis van de klant en de context opdoen, (visueel zo eenvoudig mogelijk) ontwikkelen, testen bij (interne en externe) gebruikers, doorontwikkelen, opleveren, nogmaals lakmoesproef-testen en daarna definitief opleveren.

Hij doet dit snel, volgens planning en accuraat. Maar hiernaast, en dat onderscheidt David nog meer van zijn collega-specialisten is hij duidelijk, rustig en hierdoor heel prettig om mee samen te werken. Kortom: team-speler (maar sterk aan de bal), veel verstand van zaken en een ‘energie-brenger’.

replies are closed