Inzicht krijgen in gedrag en voorkeuren B-to-B doelgroep

Inzicht krijgen in gedrag en voorkeuren B-to-B doelgroep

User interviews

Om inzicht te vergaren over wat er speelt bij de doelgroep zijn diepte-interviews een effectief middel. Deze individuele interviews vinden plaats op locatie bij garagehouders en werkplaatschefs door heel Nederland.

Als interviewer neem ik de lead in de vraaggesprekken en probeer ik de onderste steen boven te krijgen. Ik laat mijn gesprekspartners vrijuit vertellen over hun ervaringen en de problemen of uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Ons team bestaat verder uit een service designer van het Duitse agency en een business developer van Bosch Nederland.

spacer

Inzichten

Na een week user interviews afnemen is een duurzaam inzicht ontstaan. We weten nu hoe de doelgroep onderdelen zoekt en bestelt. We weten wat ze daarbij belangrijk vinden en we weten wat daarin nog beter zou kunnen. Dit helpt bij Bosch in het maken van de juiste keuzes bij de ontwikkeling van digitale producten en diensten.

spacer