Kandoor (APG)

Uitdaging

Coach het Kandoor team bij het implementeren van UX design in hun workflow door gezamenlijk het nieuwe platform te ontwerpen.

Kandoor is een start-up van APG en helpt mensen met financiële stress door hun geldvragen vakkundig te beantwoorden. De gebruiker centraal stellen was een van de grote wensen voor het nieuwe te realiseren webplatform. Ik heb het Kandoor team meegenomen in de uitvoering hiervan en ook de visuele designs gemaakt.

UX design proces

1

Productverkenning

Als ik bij een nieuwe opdrachtgever start ben ik nog een outsider. Die positie gebruik ik vaak om als gebruiker een aantal taken in het digitale product of webplatform uit te voeren. Dit leverde bij Kandoor een fors aantal aandachtspunten op. Daarnaast verdiep ik me ook altijd in alle onderzoeken, rapporten en gebruikersdata die al eerder zijn verschenen

2

Workshop Kandoor 2.0

Binnen het team van Kandoor zijn al veel ideeën voor het nieuwe webplatform. In een heidagsessie werken we al deze ideeën uit en maken we keuzes welke ideeën we mee willen nemen naar de gebruikersonderzoeksfase.

3

Prototypes maken

Onze ideeën voor de verschillende user flows maken we tastbaar in het prototype. Deze vormt voor het team ook een goed hulpmiddel voor discussies en daaropvolgende finetuning.

4

User interviews

Om eerst een goed beeld te krijgen van de gebruiker en zijn/haar pijnpunten, motivators en overtuigingen zijn we gestart met een serie van 8 user interviews. Dit leverde een schat aan inzichten op over gebruikers, een basis die breder is dan de inzichten die ontstaan uit een usertest van een website. Ik heb dit gebruikt om een drietal persona’s uit te werken. Tijdens het designproces konden we hier telkens op terugvallen.

5

Validatie bij eindgebruiker

Het nieuwe webplatform bestaat uit een aantal verschillende onderdelen zoals het online stellen van vragen, persoonlijk interactie met financiële gidsen, blogs en navigatie en bruikbaarheid van de website als geheel. Elk onderdeel hebben we afzonderlijk geprototyped en gevalideerd met eindgebruikers tijdens usability tests. Dit resulteerde uiteindelijk in maar liefst 30 individuele testsessies en evenzoveel gebruikersinzichten.

6

UI designs

Voor het nieuwe webplatform heb ik ook alle UI designs gemaakt inclusief het opzetten van een design system in Figma.

UI designs

Desktop homepage
Online vraag stellen
Bot reageert op user met wedervraag
Vraag/antwoord interactie multiple choice
Aantal uitvraag
Vraag/antwoord interactie multiple choice
User krijgt antwoord met mogelijkheid om gids in te schakelen
Desktop blogpagina
Eén van de drie Kandoor persona's

Meer weten?

Stuur me een e-mail: david@nethead.nl

”David levert output, is kritisch maar zorgt ook voor goede sfeer”

Roger Bremer Teamlead Kandoor (start-up APG)