Online privacy platform valideren en ontwerpen

Online privacy platform valideren en ontwerpen

Uitdagingen

Samen met Alliander heb ik de volgende uitdagingen in dit project gedefinieerd. 

Gebruikers uitdagingen

Publiek zegt online privacy belangrijk te vinden maar in de praktijk heeft het weinig prioriteit.
Publiek is wantrouwig naar elke dienst die zich bezig houdt met online privacy.
Kleine kritische groep heeft grote invloed op de massa.

Business uitdagingen

Online privacy is een moeilijk lange-termijn verhaal met hoog abstractievermogen.
Er zijn tastbare implementaties van Tippiq nodig om partners te overtuigen tot samenwerking.
Voortgang project is afhankelijk van de mogelijkheden om Tippiq in andere online diensten te integreren.

Zal ik je meer vertellen over dit project?

Neem contact op met UX designer David Efdé.

Vragen?

Bel 06 2239 7706,
mail david@nethead.nl, of
gebruik e-mail formulier

Bezoek de website

Uitgangspunten

Bijna iedereen vertrouwt privacygevoelige informatie aan websites en apps toe. Vaak delen de bedrijven achter deze websites/apps jouw informatie ook weer met andere partijen (zoals bijv. de gemeente). Zou het niet beter zijn als jij voortaan inzichtelijk hebt welke informatie er met online diensten gedeeld wordt? En zou het niet veiliger zijn als jijzelf toestemming geeft voor het delen van jouw informatie?

Om het online aanmeldproces (user flow) voor online privacy platform Tippiq te kunnen onderzoeken hebben we de online dienst 112 Alert in het leven geroepen. In het aanmeldingsproces voor deze dienst hebben we het aanmelden voor Tippiq geïntegreerd. Het aanmelden voor Tippiq moet namelijk, vanuit gebruikersperpectief, zo weinig mogelijk moeite kosten.

spacer

Usability test #1

Uit de resultaten van het 1e gebruikersonderzoek kunnen we concluderen dat bepaalde aannames over de gebruikerservaring geen stand houden.

Belangrijkste learnings:

  • Het te gecompliceerde dashboard om gebruikers controle te geven over hun data werd niet of maar gedeeltelijk begrepen.
  • De keten van partijen achter online privacy werd maar matig doorzien. Met name het verschil tussen online diensten en (derden)partijen waarmee informatie wordt gedeeld was onduidelijk.
spacer

Usability tests #2 en #3

Met bovenstaande inzichten kon ik ingrijpende aanpassingen doen aan ons online prototype.

Opnieuw hebben we gebruikers aan de tand gevoeld over het geoptimaliseerde prototype. Ditmaal werden de opdrachten door de respondenten veel soepeler uitgevoerd. Maar ook hier werden weer enkele verbeteringen inzichtelijk. Na doorvoering hiervan, hebben we een laatste test gedaan. Dit keer ging het om een zgn. remote onderzoek waarbij respondenten thuis een aantal taken uit moesten voeren en daarbij gefilmd en gemonitord werden.

Dit leverde de bevestiging op dat we een gebruiksvriendelijke interface en user flow voor het aanmeldproces van Tippiq hadden gevonden.

 

spacer

Onderzoek dashboard

Aanmelden voor Tippiq Privacy is onderdeel van het aanmeldproces voor een willekeurige online dienst zoals bijv. Peerby, Snappcar of Verbeterdebuurt.

Maar er moet ook een online plek zijn waar alle privacy instellingen inzichtelijk en aanpasbaar gemaakt worden voor gebruikers. Deze functie wordt vervult door het Tippiq Dashboard.

Op basis van bestudering van de privacy functies van Apple, Google en Facebook heb ik een opzet voor dit dashboard uitgewerkt in een prototype.
Vervolgens zijn we hier weer mee gaan testen. Aan de hand van de feedback hierop, heb ik een visueel design opgeleverd voor dit dashboard.

spacer

Aanmeldproces

Om het aanmelden bij Tippiq Privacy makkelijk te maken hebben we dit verwerkt en getest in het onboarding proces voor de fictieve online dienst 112 Alert.

Ik heb vervolgens een online design gemaakt van dit aanmeldproces. Tippiq gebruikt dit design als basis voor de uitrol van haar online privacy dienst bij partner websites/apps.

spacer

Dashboard

Gebruikers die zich bij Tippiq Privacy hebben aangemeld kunnen hun privacy instellingen bekijken en aanpassen vanuit één centrale dashboardfunctie.

Ik heb het UI design hiervoor opgezet, getest en alle overzichten en interacties, vanuit meerder invalshoeken, in een online design uitgewerkt.

spacer

Resultaten

In 2016 is het online Tippiq platform gelanceerd. De actuele inzichten op het gebied van online privacyperceptie en gebruikersgedrag zijn hierin verwerkt.

Zal ik je meer vertellen over dit project?

Neem contact op met UX designer David Efdé.

Vragen?

Bel 06 2239 7706,
mail david@nethead.nl, of
gebruik e-mail formulier

Bezoek de website