UX optimalisatie

Haal meer rendement uit je website of online product met UX optimalisatie

UX optimalisatie is erop gericht om de gebruikerservaring van bestaande websites te optimaliseren. Veel websites zijn niet optimaal vanuit het perspectief van de gebruiker opgezet dus er valt hier nog veel winst te behalen. Ook bij jouw website?

Wat zijn de voordelen van UX optimalisatie?

Websites of online producten worden vaak bedacht en gemaakt door andere mensen dan voor wie ze bedoeld zijn. Op zich logisch, opdrachtgever en uitvoerend bureau zijn de voordehand liggende stakeholders in het ontwikkelproces. Maar de gebruiker en zijn gebruikerservaring blijft vaak buiten beschouwing. Soms komt dit omdat er geen budget is om een discipline als UX design in te zetten bij de realisatie. Maar vaak ook omdat er te weinig bekendheid is met de voordelen of de noodzaak van UX design.

En soms denken stakeholders dat ze zelf het beste weten wat de klant of gebruiker denkt en voelt. Dit is een soort blindheid die je vaker ziet bij (product)specialisten. Doordat ze vaak al jarenlang heel dicht bovenop hun product (en soms ook hun klant) staan zijn ze niet meer in staat om zich in de perceptie en ervaring van hun gebruikers te verplaatsen.

ux optimalisatieBeeld: Nethead

Al met al levert dit websites of online producten op waar, vanuit gebruikersperspectief, nogal het een en ander aan schort. Met als gevolg dat het gebruiksgemak of de conversie beneden de maat is. In dat geval biedt het optimaliseren van de gebruikerservaring een relatief snelle en makkelijke oplossing. De UX-optimalisatie scan van Nethead geeft jou inzicht in de verbeterpunten.

Handig aan de UX-optimalisatie scan is ook dat de verbeterpunten onderverdeeld zijn. Je ziet welke naar verwachting het meest effect zullen hebben en welke minder urgent zijn. Dan weet je ook waar je moet starten en kun je effectief te werk gaan bij het updaten van je website.

Wat valt er allemaal onder UX optimalisatie?

Analyse belangrijkste gebruikersprocessen
Een website of online product lijkt soms op een verzameling webpagina’s en webformulieren. Maar voor een gebruiker is het perspectief wezenlijk anders. Bij hem/haar ligt de nadruk veel meer op een uit te voeren taak of een probleem dat hij/zij wil oplossen. Om dit te doen klikt de gebruiker door een aantal opeenvolgende schermen of componenten binnen webpagina’s heen. Dit wordt ook wel “user flow” of gebruikersproces genoemd.

Elke website heeft een aantal belangrijke user flows. Bijvoorbeeld het zoeken naar een product, het doen van een aankoop, zoeken naar relevante informatie en het doen van een online aanvraag. Door te focussen op de user experience van deze gebruikersprocessen komt vaak al een en ander aan het licht. Onduidelijkheid en verwarring die tot stagnatie of zelfs voortijdig verlaten van de website leidt. Het wegnemen van knelpunten kan tot aanzienlijke verbetering van de gebruikerservaring leiden.

ux optimalisatie

Navigatiestructuur
De navigatie van een website is het geheel aan buttons en links waarmee gebruikers door een website heen kunnen klikken. Voor een optimale user experience is het uiteraard belangrijk dat deze consistent, duidelijk, makkelijk te gebruiken is zich voorspelbaar gedraagt.

Mobiel vriendelijk
Een groot deel van de gebruikers bezoekt jouw website via een smartphone. Veel websites zijn zo gebouwd dat deze meeschalen met de grootte van het beeldscherm (responsive). Toch is vaak bij responsive design de mobiele interface het sluitstuk van het project. Nagenoeg alles werkt wel en de content staat er wel in, maar er wordt geen rekening gehouden met vluchtig mobiel gebruik. Met als gevolg veel te lange lappen tekst, geen optimale touchscreen navigatie, geen optimale benutting van specifieke mobiele functies, enz. enz.

Doel website en doel pagina’s
Om tot een beter UX design te komen moet jouw website een helder doel hebben en moet elke pagina op dit doel afgestemd worden. De content moet goed leesbaar en overzichtelijk zijn en hiërarchisch zo gerangschikt dat de gebruiker meteen intuïtief snapt wat er van hem verlangd wordt.

Foutmeldingen
Te veel websites laten de gebruiker aan zijn lot over als die iets doet wat buiten de zogenaamde happy flow valt. Dit is de ideale situatie als een gebruiker precies doet wat het meest voordehand liggende of wenselijke is. Gedrag van gebruikers is echter onvoorspelbaar. Waar een gebruiker een email moet invullen vult hij zijn mobiele nummer in. En die actie die hij net heeft uitgevoerd wil hij toch weer ongedaan maken.

De kwaliteit van het UX design kun je in belangrijke mate aflezen aan de mate waarin een website gebruikers attendeert op “fouten”. Om ze vervolgens ook weer te helpen om deze te herstellen. En ik weet wel uit de praktijk dat webformulieren optimaliseren voor de “verkeerde” input geen sexy onderwerp is bij webontwikkelaars. Want het is iets dat in eerste instantie niet zichtbaar is. Toch loont het zeker de moeite om hierin te investeren. Want deze websites scoren significant beter in user hapiness en conversie.

Content
Teksten zijn een essentieel onderdeel in het positief sturen van de gebruikerservaring. Toch zie ik nog regelmatig dat dit een ondergeschoven kindje is. Winst valt al snel te behalen door product- en bedrijfsgerichte teksten te vervangen door tekst waarmee je jouw doelgroep rechtstreeks aan spreekt.

Gebruik geen vakjargon, houd het voor iedereen begrijpelijk. Schrijf vanuit de uitdaging en vragen van je gebruikers en je houdt de aandacht langer vast. En houdt teksten kort en krachtig, met name in buttons, webformulieren, koppen en hyperlinks.