EAS

Uitdagingen

Voor dit project heb ik bij aanvang de volgende uitdagingen geformuleerd.

Gebruikers uitdagingen

Bezoekers kunnen specifieke content moeilijk vinden op huidige website.
Er is behoefte aan meer achtergrondinformatie. Momenteel niet te vinden op de website.
Klanten komen uit de hele wereld, website moet 8-talig opgeleverd worden.
Doelgroep heeft technische achtergrond en is functioneel ingesteld.

Business uitdagingen

EAS heeft beperkte capaciteit voor marketing & online.
Omslag bij EAS nodig van internetaanwezigheid naar online doelen realiseren.
EAS is in de branche koploper als het gaat om maatwerkoplossingen en klantrelatiegerichtheid. Hoe dit te vertalen naar online?
De nieuwe website moet een middel worden waarmee prospects hun collega’s kunnen overtuigen van de keuze voor EAS.

Zal ik je meer vertellen over dit project?

Neem contact op met UX designer David Efdé.

Vragen?

Bel 06 2239 7706,
mail david@nethead.nl, of
gebruik e-mail formulier

Aanpak

1

Online doelen

Om het online resultaat te verbeteren, heb ik EAS geholpen bij het formuleren van realistische en meetbare doelen voor hun nieuwe website.

Primair is de website gericht op het werven van nieuwe klanten. We streven met de nieuwe website naar een toename in leads van 30% .

Service bieden aan relaties (middels bijv. productdocumentatie downloads) is de secundaire functie van de website.  Verbetering hiervan verwachten we terug te zien in een toename in engagement met 20%

Hiernaast een screenshot van de oude website van EAS. Zoals verwacht kregen we tijdens klantinterviews niet veel positieve feedback hierop. Wel kregen we inzichten over de punten waarop verbetering gewenst was; zoekstructuur, uitstraling, diepte van de inhoudelijke informatie.

spacer

Aanpak

2

Opzet nieuwe website

De klantinterviews leerden ons wat bestaande klanten van de oude website vinden en waarvoor ze deze (zouden willen) gebruiken.

Om inzicht te krijgen in potentiële nieuwe klanten heb ik een analyse gemaakt van het websitebezoek m.b.v. Google Analytics.
Deze kwalitatieve en kwantitatieve inzichten samengevoegd, leverden een goede basis om de eerste opzet voor de nieuwe website te maken.

Aan de hand van een flowchart wordt inzichtelijk uit welke webpagina’s de website bestaat en wat de hiërarchie en de onderlinge samenhang is, hoe de navigatie is opgebouwd en welke call to actions er zijn.

spacer

Aanpak

3

Wireframes

Het flowchart geeft de inhoud en de structuur van de nieuwe website weer. Met wireframes ontstaat een blueprint voor de inhoud en indeling van de belangrijkste webpagina’s. Een belangrijk hulpmiddel ook om met alle betrokken tot de optimale opzet van de website te komen.

Voor EAS heb ik wireframes uitgewerkt voor de belangrijkste webpagina’s.

spacer

Eindresultaat

4

Desktop

Met behulp van online doelen, flow chart en wireframes heb ik het visuele design voor de website uitgewerkt.

Hiernaast de homepage op desktop formaat.

spacer

Eindresultaat

5

Tablet

Met behulp van online doelen, flow chart en wireframes heb ik het visuele design voor de website uitgewerkt.

Hiernaast de productpagina.

spacer

Eindresultaat

6

Mobiel

Met behulp van online doelen, flow chart en wireframes heb ik het visuele design voor de website uitgewerkt.

Hiernaast de mobiele weergave.

spacer

Resultaten

Enkele maanden na live gaan van de nieuwe EAS website konden de volgende mooie resultaten genoteerd worden. Business resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Gebruikers resultaten

Kwaliteit websitebezoek (engagement) is sterk toegenomen.
Aantal websitebezoeken is gestegen met 30%
Aantal geopende pagina’s per bezoek gestegen met 64%
Totaal aantal geopende webpagina is meer dan verdubbeld (+50%)
Gemiddeld sessieduur is gestegen met 14%

Zal ik je meer vertellen over dit project?

Neem contact op met UX designer David Efdé.

Vragen?

Bel 06 2239 7706,
mail david@nethead.nl, of
gebruik e-mail formulier